Những nội dung pháp lý cơ bản của pháp luật Việt Nam về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Khái niệm Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là sự thống nhất về ý chí giữa các bên trong quan hệ mua bán hàng hoá có yếu tố nước ngoài mà thông qua đó, thiết lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể đó […]

So sánh chào hàng, chấp nhận chào hàng, hoàn giá chào trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định CISG 1980

CISG 1980 – Công ước Viên 1980 (Công ước của Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế) được soạn thảo bởi Ủy ban của Liên Hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) trong một nỗ lực hướng tới việc thống nhất nguồn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán […]

Những lưu ý khi lựa chọn áp dụng INCOTERMS trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

INCOTERMS – International Commerce Terms (các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới do Phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành. Nội dung của INCOTERMS bao gồm các điều khoản liên quan tới […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay