Lựa chọn nguồn luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế

Trong thương mại quốc tế, luật pháp và thực tiễn đều ghi nhận các bên có quyền lựa chọn luật áp dụng. Luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế có thể là luật quốc gia, các điều ước quốc tế về thương mại, tập quán thương mại quốc tế, hợp đồng mẫu, […]

Công cụ hối phiếu trong hợp đồng thương mại quốc tế

Định nghĩa Hối phiếu trong tiếng Anh gọi là Bill of Exchange hay Draft. Hối phiếu là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người kí phát cho một người khác, yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu hoặc vào một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay