Hợp đồng hợp tác kinh doanh – Những lưu ý khi ký kết.

Hợp tác kinh doanh là hình thức mà nhiều doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn hiên nay. Vì nó giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý một số nội dung quan trọng để tránh rủi ro khi ký […]

Những nội dung pháp lý cơ bản của pháp luật Việt Nam về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Khái niệm Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là sự thống nhất về ý chí giữa các bên trong quan hệ mua bán hàng hoá có yếu tố nước ngoài mà thông qua đó, thiết lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể đó […]

Các bước thanh toán bằng tín dụng chứng từ trong hoạt động thương mại quốc tế

Theo Điều 2 Quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ (UCP 600) “Tín dụng chứng từ (Credit) là một thỏa thuận, dù cho được mô tả hoặc đặt tên như thế nào, không thể hủy bỏ và do đó là một cam kết chắc chắn của ngân hàng phát hành về […]

Vấn đề vi phạm cơ bản hợp đồng

1. Vi phạm cơ bản hợp đồng Khái niệm vi phạm cơ bản hợp đồng được quy định tại Điều 25 Công ước Viên 1980 (CISG 1980), theo đó  “một sự vi phạm hợp đồng do một bên gây ra là vi phạm cơ bản nếu sự vi phạm đó làm cho bên kia bị […]

Sự thay đổi cơ bản của các phiên bản INCOTERMS

INCOTERMS là các điều khoản thương mại quốc tế được chuẩn hóa, và được nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới công nhận và sử dụng rộng rãi. Nội dung chính của các điều khoản này phải kể tới 2 điểm quan trọng: Trách nhiệm của bên mua, bên bán đến đâu Điểm […]

Các chế tài trong vi phạm hợp đồng

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng Điều 223, Khoản 1 Luật thương mại 2005 quy định: “Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên […]

So sánh công cụ séc và hối phiếu trong hoạt động thanh toán

Séc và hối phiếu là hai công cụ thanh toán phổ biến trong thương mại nói chung và thương mại quốc tế nói riêng. Hãy cùng ICT Law tìm hiểu những điểm giống và khác biệt của hai công cụ này: Séc: Lệnh rút tiền vô điều kiện, yêu cầu ngân hàng thanh toán một […]

Những lưu ý khi lựa chọn áp dụng INCOTERMS trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

INCOTERMS – International Commerce Terms (các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới do Phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành. Nội dung của INCOTERMS bao gồm các điều khoản liên quan tới […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay