Sự thay đổi cơ bản của các phiên bản INCOTERMS

INCOTERMS là các điều khoản thương mại quốc tế được chuẩn hóa, và được nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới công nhận và sử dụng rộng rãi. Nội dung chính của các điều khoản này phải kể tới 2 điểm quan trọng: Trách nhiệm của bên mua, bên bán đến đâu Điểm […]

Những lưu ý khi lựa chọn áp dụng INCOTERMS trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

INCOTERMS – International Commerce Terms (các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới do Phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành. Nội dung của INCOTERMS bao gồm các điều khoản liên quan tới […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay