Bảng Phân loại sáng chế quốc tế (IPC)

Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế

Thỏa ước về Phân loại sáng chế quốc tế được ký kết ngày 24/03/1971 tại Hội nghị ngoại giao các nước thành viên Công ước Paris về Bảo hộ quyền SHCN tổ chức tại Strasbourg (Cộng hòa Pháp). Lợi ích của IPC Phân loại sáng chế quốc tế là công cụ để phân loại sáng […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay