Hồ sơ khiếu nại xử lý đơn đăng ký sáng chế gồm những gì?

Hồ sơ khiếu nại xử lý đơn đăng ký sáng chế gồm những gì?

Thực hiện Người muốn khiếu nại thủ tục xử lý đơn đăng ký sáng chế có thể nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc trực tiếp đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể: – Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa […]

Khiếu nại xử lý đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Khiếu nại xử lý đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Quyền khiếu nại Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền […]

Quy định chung về khiếu nại trong Bảo hộ nhãn hiệu

Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay