Khởi kiện người đại diên pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp là ai? Theo quy định tại Điều 13 của Luật Doanh nghiệp thì: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại […]

THỦ TỤC KHỞI KIỆN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thủ tục kháng cáo

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một trong những văn kiện pháp lý không thể thiếu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp buộc phải hủy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau đây là những tư vấn về thủ […]

Thủ tục, quy trình khởi kiện tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế (tiếp theo)

Tiếp nối phần 1: Thủ tục, quy trình khởi kiện tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế  Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại trọng tài Bước 1: Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo Trường hợptranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại Trung tâm trọng tài, […]

Thủ tục, quy trình khởi kiện tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Đối với các tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế muốn xác định được chủ thể có thẩm quyền giải quyết sẽ phụ thuộc vào những yếu tố sau đây: Thứ nhất, thỏa thuận giữa hai bên khi giao kết hoặc thực hiện hợp đồng về cơ quan có thẩm quyền tài phán trường hợp tranh […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay