Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo – Phần 2

Tiếp nối Phần 1: Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 1. Điều lệ Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Điều 6 Nghị định 38/2018/NĐ-CP hướng dẫn về nội dung của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (KNST) bao gồm: Tên quỹ đầu tư, ngày thành lập, thời hạn hoạt động của quỹ, […]

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và bệ phóng sở hữu trí tuệ

Trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, việc hoàn thiện hệ thống các quy định về sở hữu trí tuệ sẽ góp phần thúc đẩy gia tăng số lượng, chất lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay