DANH SÁCH HÀNG HÓA THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT (tiếp theo)

Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch Động vật thủy sản Cá: các loại cá có vẩy, cá da trơn và các loài cá khác. Giáp xác: tôm, cua, ghẹ và các loài giáp xác sống dưới nước khác. Thân mềm: mực, bạch tuộc, ốc, trai, nghêu […]

DANH SÁCH HÀNG HÓA THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch Động vật Gia súc: trâu, bò, lừa, ngựa, la, dê, cừu, lợn, thỏ, chó, mèo và các loại gia súc nuôi khác. Gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng, gà tây, đà điểu, bồ câu, chim cút, các loài chim làm […]

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các loại động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch trước khi xuất khẩu phải được kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo yêu cầu của nước nhập […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay