THỦ TỤC KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

Trình tự thực hiện Bước 1: Người nộp lệ phí môn bài lập hồ sơ khai lệ phí môn bài và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp: – Khai lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: + Khai lệ phí môn […]

Luật doanh nghiệp 2020 và những điểm mới nổi bật

Luật  Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 mới đây thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2014 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020 1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng Theo […]

Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm phân biệt cơ bản các hình thức trên: Tiêu chí Chia doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Hợp nhất doanh nghiệp Sáp nhập doanh nghiệp Khái niệm Là việc công ty trách […]

Phân biệt cơ chế chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên

Hoạt động chuyển nhượng cổ phần hay chuyển nhượng phần vốn góp trong mô hình doanh nghiệp diễn ra khá thường xuyên và phổ biến. Hãy cùng ICT Law nghiên cứu cơ chế thực hiện hoạt động trên theo Luật doanh nghiệp 2014 có những điểm khác biệt cụ thể như sau: Tiêu chí Công […]

Phân biệt đặc điểm pháp lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần

Trong số các mô hình doanh nghiệp hiện hữu, Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH) và Công ty cổ phần (CTCP) là hai loại mô hình phổ biến nhất. Hãy cùng ICT Law phân biệt một số đặc điểm pháp lý của hai mô hình trên như sau:   Công ty TNHH […]

Một số hạn chế của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan

Những đóng góp của Luật doanh nghiệp 2014 trong việc hoàn thiện môi trường kinh doanh, đăng ký thành lập doanh nghiệp được đánh giá là rất đáng kể. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế của văn bản trên với các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay