Hiểu khái niệm “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp” sao cho đúng?

  Người đại diện theo pháp luật của danh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành bộ máy doanh nghiệp, nhân danh doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tổ chức, kinh doanh, xác lập, thực hiện, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự cho doanh nghiệp. Vây ai là […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay