Một số vấn đề pháp lý về chủ thể của hợp đồng nhượng quyền thương mại

1. Khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại Xuất phát từ bản chất kinh tế cũng như bản chất pháp lý của hoạt động nhượng quyền thương mại, hợp đồng nhượng quyền thương mại cũng giống như các loại hợp đồng thông thường khác, là sự thoả thuận của các bên trong quan hệ nhượng […]

Phân biệt nhượng quyền thương mại (Franchising) và Li xăng (License)

Trong hoạt động thương mại, nhượng quyền thương mại là hoạt động trong đó bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dich vụ theo điều kiện và bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay