Đề xuất hình thức giải quyết tranh chấp trực tuyến ngoài tố tụng (ODR) tại Việt Nam

Cơ chế hoạt động của hình thức giải quyết tranh chấp trực tuyến ngoài tố tụng (ODR) Hệ thống ODR là hệ thống phần mềm được các tổ chức ODR xây dựng nhằm cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp trực tuyến cho các bên khi có tranh chấp phát sinh, đặc biệt phù […]

Cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến trên các website thương mại điện tử theo hướng dẫn của Ủy ban Liên Hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL)

Cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyển (ODR) trên các website thương mại điện tử được ra đời nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các chủ thể tham gia quan hệ thương mại điện tử (Ví dụ: giao hàng chậm, chất lượng hàng hóa không đạt yêu cầu, thừa/thiếu […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay