MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC QUẢNG CÁO TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ

Quảng cáo trên báo điện tử Căn cứ theo quy định tại  Điều 18, Nghị định 51/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí thì : “Báo chí được đăng, phát quảng cáo. Việc đăng, phát quảng cáo trên báo chí […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay