Các bước thanh toán bằng tín dụng chứng từ trong hoạt động thương mại quốc tế

Theo Điều 2 Quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ (UCP 600) “Tín dụng chứng từ (Credit) là một thỏa thuận, dù cho được mô tả hoặc đặt tên như thế nào, không thể hủy bỏ và do đó là một cam kết chắc chắn của ngân hàng phát hành về […]

So sánh phương thức nhờ thu phiếu trơn và phương thức nhờ thu kèm chứng từ trong thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế là hoạt động đóng vai trò chủ chốt trong thành công của Hợp đồng thương mại quốc tế, trong đó phương thức nhờ thu là một phương thức thanh toán được sử dụng khá phổ biến. Hãy cùng tìm hiểu sự so sánh giữa phương thức nhờ thu phiếu trơn và […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay