Các quy định chung về SPS

Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông báo các dự thảo về quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản […]

Quy định về dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài

Điều kiện đối với cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu 1. Có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi. 2. Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc […]

Quy đinh về phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn

Người nộp phí Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; đề nghị thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này. 2. Tổ chức thu phí Cục […]

Quy định về quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm

Cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Các công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm: 1. Xác định yêu cầu, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: Đưa ra hoặc hoàn thiện ý tưởng về phát triển sản phẩm phần mềm; Mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; […]

Tổng quan về Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Để xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng liên quan tới thực phẩm, các doanh nghiệp, tổ chức cần đảm bảo tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Một trong các Tiêu chuẩn đánh giá rất phổ biến hiện nay là Tiêu chuẩn ISO. Vậy tiêu chuẩn ISO là gì? Áp dụng […]

Kinh doanh bất động sản là gì?

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả các khái niệm cơ bản và những điều nhà kinh doanh bất động sản cần biết. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014. 1. Khái niệm kinh doanh bất động sản Luật Kinh doanh bất động […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay