Thủ tục ghi nhận thay đổi về Người đại diện sở hữu công nghiệp

Việc ghi nhận thay đổi về Người đại diện SHCN được pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện và trình tự thủ tục ra sao? 1. Thành phần hồ sơ + Tờ khai (02 bản); + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động […]

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Phần 1)

Việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là gì? Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là các hành vi trái phép xâm phạm […]

Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Quyền sở hữu công nghiệp là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và được điều chỉnh bởi Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Vậy khái niệm quyền sở hữu công nghiệp là gì? Hiểu như thế nào về loại quyền này? Quyền sở hữu công nghiệp là gì? […]

Chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu? Theo quy định hiện nay tổ chức, cá nhân hoặc các chủ thể khác đều có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nếu đáp ứng được các điều kiện quy định sau đây. Chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam? Theo quy […]

Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, căn cứ theo Nghị định 105/2006/NĐ-CP, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và Thông tư 22/2009/TT-BTC 1. Thành phần hồ sơ Tờ khai (02 bản); Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội […]

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân có chức năng giám định sở hữu trí tuệ sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: […]

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp, qua đó chủ sở hữu công nghiệp thu về một khoản tiền (phí chuyển quyền sử dụng) hoặc lợi ích vật chất khác mà không phải trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu […]

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, tổ chức đại điện sở hữu công nghiệp là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện (người hoặc tổ chức kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề). 1. Thành phần hồ sơ + Tờ khai (02 bản); + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký […]

Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó (sau đây gọi là người đại diện […]

Tra cứu thông tin trong sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu trí tuệ chỉ có giá trị trong phạm vi một quốc gia, vùng lãnh thổ nhất định. Nếu chủ đơn được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam không có nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ này sẽ được thừa nhận ở các nước khác trên thế giới. Do vậy, […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay