Cách thức đăng ký sáng chế mới nhất năm 2020?

Sáng chế là gì? Điều kiện bảo hộ của sáng chế? Những đối tượng nào sẽ không được coi là sáng chế bảo hộ? Cách thức đăng ký sáng chế mới nhất năm 2020?    Theo khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009, Sáng chế là giải […]

Kéo dài thời hạn thực hiện các thủ tục về sở hữu trí tuệ vì đại dịch COVID-19

Để giảm thiểu các bất lợi gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 đối với người nộp đơn/chủ sở hữu công nghiệp trong các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ kéo dài thời hạn thực hiện các thủ tục cho người nộp đơn bị ảnh […]

Những lưu ý về vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Chuyên gia cho rằng trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), doanh nghiệp cũng như người dân, nhà khoa học cần phải tìm hiểu kỹ để tránh việc vô tình vi phạm về sở hữu trí tuệ và phải chịu chế […]

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và bệ phóng sở hữu trí tuệ

Trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, việc hoàn thiện hệ thống các quy định về sở hữu trí tuệ sẽ góp phần thúc đẩy gia tăng số lượng, chất lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng […]

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, vi phạm hoặc tranh chấp về sở hữu công nghiệp, có thể áp dụng một hoặc một số trong ba loại trình tự pháp luật sau đây với mục đích nhằm bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp: bảo vệ QSHCN bằng biện pháp dân sự (tiến […]

Phân biệt nhượng quyền thương mại (Franchising) và Li xăng (License)

Trong hoạt động thương mại, nhượng quyền thương mại là hoạt động trong đó bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dich vụ theo điều kiện và bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh […]

QUYỀN TÁC GIẢ TRÊN MẠNG INTERNET

Quyền tác giả Theo quy định tại Điều 18, Luật SHTT 2005, thì quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân bao gồm các quyền: 1. Đặt tên cho tác phẩm; 2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh […]

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TỪ NHỮNG CAM KẾT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA

Theo thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã chuẩn y quyết định của Nghị viện Châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam (EVFTA) bằng hình thức văn bản VÀO NGÀY 30/03/2020. Như vậy, sau khi Quốc hội Việt Nam phê […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay