Công cụ hối phiếu trong hợp đồng thương mại quốc tế

Định nghĩa Hối phiếu trong tiếng Anh gọi là Bill of Exchange hay Draft. Hối phiếu là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người kí phát cho một người khác, yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu hoặc vào một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay