THỦ TỤC HỦY HÓA ĐƠN GIẤY CHUYỂN SANG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  Căn cứ pháp lý Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn Trình tự, thủ tục huỷ hoá đơn Việc huỷ hoá đơn giấy để chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử thuộc một trong các trường hợp huỷ hoá đơn theo quy định tại Khoản 2 […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay