Doanh nghiệp chưa hoạt động có cần phải kê khai thuế

1.Về lệ phí môn bài Căn cứ Điều 5 Nghị Định 139/2016/NĐ-CP hướng dẫn về lệ phí môn bài quy định: Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay