KHẢ NĂNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC TRANG TIN ĐIỆN TỬ

ICT Law xin giới thiệu một số hành vi trong hoạt động của các trang tin điện tử có thể dẫn tới khả năng vi phạm hành chính như sau: Không đăng ký: Theo quy định tại Điểm 3, Điều 19 – Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet […]

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC QUẢNG CÁO TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ

Quảng cáo trên báo điện tử Căn cứ theo quy định tại  Điều 18, Nghị định 51/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí thì : “Báo chí được đăng, phát quảng cáo. Việc đăng, phát quảng cáo trên báo chí […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay