Vấn đề vi phạm cơ bản hợp đồng

1. Vi phạm cơ bản hợp đồng Khái niệm vi phạm cơ bản hợp đồng được quy định tại Điều 25 Công ước Viên 1980 (CISG 1980), theo đó  “một sự vi phạm hợp đồng do một bên gây ra là vi phạm cơ bản nếu sự vi phạm đó làm cho bên kia bị […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay