Với sự am hiểu hệ thống luật pháp về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam, ICTLAW tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp hiểu rõ
và đáp ứng các quy định của pháp luật. Các lĩnh vực tư vấn cấp giấy phép:


– Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
– Giấy phép thiết lập mạng xã hội
– Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử trực tuyến
– Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
– Đăng ký chương trình khuyến mại
– Đăng ký mã số mã vạch