Đội ngũ luật sư của ICTLAW được đào tạo chuyên sâu và bài bản tại các quốc gia phát triển, dày dạn kinh nghiệm tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực thương mại quốc tế và pháp luật hợp đồng, như:
– Tư vấn soạn thảo, đàm phán các hợp đồng thương mại quốc tế
– Tư vấn soạn thảo các giấy tờ, tài liệu luật quốc gia và quốc tế yêu cầu, đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam và nước ngoài để đạt được các chấp thuận trong các giao dịch
thương mại quốc tế
– Tư vấn luật, tập quán và thông lệ quốc tế áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa, các hoạt động trung gian thương mại trong thương mại quốc tế.