ICTLAW luôn hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của sự sáng tạo, công nghệ và các sản phẩm trí tuệ của doanh nghiệp. ICTLAW không ngừng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, bảo vệ và nâng cao giá trị của những tài sản này.


ICTLAW tư vấn và cung cấp các dịch vụ:

– Đăng ký và bảo hộ thương hiệu
– Đăng ký và bảo hộ sáng chế
– Đăng ký và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
– Đăng ký và bảo hộ quyền tác giả
– Tư vấn chuyển giao công nghệ
– Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ