THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY

 

Với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Tăng/ giảm vốn điều lệ bằng cách góp thêm vốn hoặc hoàn trả vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ góp của họ.

Đối với công ty cổ phần: vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành, số cổ phần này là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đầy đủ cho công ty, tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập công ty Cổ phần thì vốn điều lệ công ty là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và những cổ đông phổ thông đã đăng ký trong điều lệ công ty vì vậy cổ đông bắt buộc phải góp đủ vốn điều lệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau 90 ngày các cổ đông không góp đủ vốn thì công ty phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty. Việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách phát hành thêm cổ phần để huy động vốn từ các cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông bên ngoài công ty.

Các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần: Giảm vốn điều lệ khi nhu cầu về vốn của công ty giảm do công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại với quy mô nhỏ hơn trước. Bị buộc phải huỷ bỏ cổ phiếu quỹ. Giảm vốn điều lệ khi công ty kinh doanh thua lỗ và có số lỗ luỹ kế bằng 50% vốn của các cổ đông trở lên nhưng chưa mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân: Được tăng/ giảm vốn điều lệ.
Với những thủ tục phức tạp về xét duyệt điều kiện thay đổi và chưa thống nhất vì vậy nếu công ty bạn cần làm thủ tục về tăng, giảm vốn hãy liên hệ với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn một cánh cặn kẽ và có con đường tốt nhất để đi.

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty tại ICTLAW:

– Tư vấn về việc thay đổi vốn điều lệ công ty phù hợp với thực tế của doanh nghiệp và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
– Bộ hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty do Nam Việt Luật soạn thảo và thực hiện.

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ tại ICTLAW:

– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ và trả kết quả cho quý khách hàng tận nơi mà không cần đi lại chờ đợi.
– Thanh toán 50% phí dịch vụ khi ký hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty, thanh toán 50% khi hoàn thành công việc.
Nếu còn bất cứ thắc mắc gì vui lòng liên hệ ICTLAW để được hỗ trợ tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ nhanh chóng kịp thời.