Ưu đãi đầu tư theo pháp luật Việt Nam

Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, 2020 125 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Trong những năm gần đây việc gia nhập nhiều hơn các hiệp định về đầu tư giúp Việt Nam thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư. Việt Nam đang là một nước đang phát triển nên cần phải có những chính sách ưu đãi đầu tư

  1. Quy định về ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Cơ sở pháp lí: Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư 2014

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các ngành nghề được hưởng ưu đãi đã được quy định chi tiết hơn; gồm: nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học.

Các ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế cũng được quy định chi tiết hơn. Theo đó, giáo dục bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

Trong lĩnh vực y tế bao gồm: khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới; đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;

Tương tự, một số lĩnh vực khác được hưởng ưu đãi đầu tư như: công nghệ thông tin, thể dục thể thao, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng,… cũng được quy định chi tiết hơn trong Luật Đầu tư.

  1. Ưu đãi về thuế

Đây được đánh giá là những ưu đãi thuận lợi nhất góp phần thu hút nhiều các nhà đầu tư

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp thông thường là 25%; đối với lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác thuế suất từ 32% đến 50%. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được áp dụng với các dự án khác nhau; được quy định cụ thể tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008; Luật 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư

Cơ sở pháp lí: Điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2013

Được áp dụng mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư. Hoặc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN; hoặc được thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư; sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực đó hoặc địa bàn đó quy định tại Luật thuế TNDN. Nếu dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế TNDN; thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất.

Cụ thể như sau: áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn mười lăm năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án  đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm;

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được áp dụng thế suất này…trong đó miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 4 năm và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 50% không quá 9 năm tiếp theo

Thêm vào đó, các nhà đầu tư sẽ được áp dụng thuế suất 20% trong thời hạn 15 năm đối với “thu nhập của doanh từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; sản xuất thép cao cấp, sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, sản xuất thiết bị tưới tiêu, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, phát triển ngành nghề truyền thống.” Trong đó miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 2 năm và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 50% không quá 4 năm tiếp theo

b. Ưu đãi về thuế nhập khẩu

Cơ sở pháp lí: Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư. Theo đó các danh mục được miễn thuế được quy định tại Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Bên cạnh những trường hợp được miễn thuế Luật còn quy định trường hợp về giảm thuế như sau: “1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế […] phải nộp thuế.

2. Thủ tục giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.” (Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016)

Ngoài ra, đối với một số dự án, nhà đầu tư cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: nguyên liệu, vật tư linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. Dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được hưởng ưu đãi này trong 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Tuy nhiên, không áp dụng việc miễn thuế nhập khẩu này đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản, năng lượng chiếm hơn 51% giá trị; dự án sản xuất hàng hoá, sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

c.      Ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cơ sở pháp lí: Điều 9, 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010; Điều 6 Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư

Doanh nghiệp đầu tư sẽ được miễn thuế trong những trường hợp sau:

1.Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh.

  1. Đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
  2. Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội.
  3. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. […] giá tính thuế.”

Ngoài miễn thuế; chính sách ưu đãi còn đưa ra với nhà đầu tư là được hưởng giảm thuế

“Giảm 50% số thuế phải nộp cho các trường hợp sau đây:

1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh;

2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

[…] giá tính thuế.”

  1. Ưu đãi về đất đai

Nghị định 57/2018/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Khi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn sẽ được hưởng những ưu đãi lớn từ pháp luật Việt Nam cụ thể như được miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại điều 5 Nghị định 57/2018/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như sau: “Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được Nhà nước giao đất hoặc được chuyển mục đích đất để làm nhà ở cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi.”

Ngoài việc được miễn và giảm tiền sử dụng đất; Điều 6 Nghị định này còn quy định về Miễn, giảm tiền thuê đất thuê mặt nước của Nhà nước

Để được hỗ trợ các thủ tục khác liên quan tới Sở hữu trí tuệ, vui lòng liên hệ;
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT
Địa chỉ: N7-3, KĐT Sống Hoàng, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Văn phòng: 6/216 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Hotline: 091.26.23.203 – 098.365.9519
Email: support@ictlaw.vn

Website: ictlaw.vn | tuvandangkykinhdoanh.net
Hotline tư vấn 24/7:
098.365.9519

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay