Mức xử lý cơ sở bán hàng online thiếu các loại giấy phép khi quản lý thị trường kiểm tra

Thứ Ba, 26 Tháng Một, 2021 353 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Vừa tạo môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa kiểm soát những vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh là một vấn đề phức tạp mà Đảng và Nhà nước quan tâm. Vậy nên, lực lượng quản lý thị trường được thành lập và phát triển nhằm nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước.

Hình thức kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường

Có 03 hình thức kiểm tra như sau:

 • Kiểm tra định kỳ.
 • Kiểm tra chuyên đề.
 • Kiểm tra đột xuất.

Cả 03 hình thức này đều yêu cầu phải có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền.

Phạm vi kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường

Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 quy định rõ: “Hoạt động kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường là việc tiến hành xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại và lĩnh vực khác khi được Chính phủ giao.” Phạm vi kiểm tra này bao gồm:

 • Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường
 • Kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương
 • Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực khác mà lực lượng Quản lý thị trường được Chính phủ giao thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính

Cụ thể, lực lượng quản lý thị trường, sẽ phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng để kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm về an toàn thực phẩm, chống các hành vi phạm sở hữu trí tuệ, chống các hành vi gian lận thương mại.

Khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra có quyền:

 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra trực tiếp làm việc hoặc cử người đại diện làm việc với Đoàn kiểm tra. Trường hợp tổ chức, cá nhân được kiểm tra không có người đại diện, cá nhân không có mặt tại nơi kiểm tra thì Đoàn kiểm tra vẫn tiến hành việc kiểm tra nhưng phải có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan công an cấp xã và người chứng kiến;
 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện cung cấp giấy tờ, tài liệu, sổ sách, chứng từ và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra;
 • Kiểm tra hàng hóa, phương tiện, dụng cụ sản xuất, kinh doanh; kiểm tra nơi sản xuất, kinh doanh, lưu giữ hàng hóa có liên quan đến nội dung kiểm tra;
 • Thu thập tài liệu, chứng cứ, giải trình của người đại diện tổ chức, cá nhân được kiểm tra tại nơi kiểm tra;
 • Lấy mẫu sản phẩm hàng hóa, tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm để trưng cầu giám định, kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật;
 • Áp dụng theo thẩm quyền hoặc đề xuất với người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trong quá trình kiểm tra hàng hóa, nếu phát hiện có vi phạm thì lực lượng Quản lý thị trường được quyền thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các loại giấy phép mà cơ sở kinh doanh bán hàng online cần chuẩn bị

Thông thường, các giấy tờ mà cơ sở bán hàng online cần có theo quy định pháp luật là:

 1. Giấy phép kinh doanh. Ví dụ như Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 2. Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, cơ sở phải xin loại giấy phép con khác để đáp ứng các điều kiện vì lý do an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Ví dụ như Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm,…
 3. Đối với hàng hóa tự sản xuất, cơ sở phải có nhãn mác, nhãn hiệu hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (tùy loại sản phẩm theo yêu cầu pháp luật). Ví dụ như Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận hợp quy/kiểm định chất lượng,…
 4. Đối với hàng hóa mua lại để bán hoặc nhập khẩu, cơ sở phải có chứng từ mua bán/nhập khẩu hợp pháp như hóa đơn thuế nhập khẩu, hóa đơn thuế giá trị gia tăng,…
 5. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường còn có thể yêu cầu cơ sở bán hàng online cung cấp sổ sách mua bán hàng hóa, hóa đơn bán hàng, việc xuất hóa đơn GTGT, hợp đồng lao động,…
Các loại giấy phép cơ sở kinh doanh cần có là gì?
Các loại giấy phép cơ sở kinh doanh cần có là gì?

Lực lượng quản lý thị trường xử lý cơ sở kinh doanh bán hàng online không đủ các loại giấy phép theo yêu cầu pháp luật như thế nào?

Có thể thấy, thẩm quyền kiểm tra của quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát việc thi hành pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước rất sâu và rộng. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, công chức thuộc biên chế của cơ quan quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt với các hành vi vi phạm pháp luật thương mại như sau:

Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 500.000 đồng.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt tiền trên
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức phạt tiền trên;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Theo đó, mức phạt tiền tối đa có thể lên tới 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Thực tế đã có nhiều cơ sở kinh doanh bán hàng online do không nắm rõ pháp luật nên khi lực lượng quản lý thị trường kiểm tra đã phải chịu những hình thức xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Để tránh những sai phạm đáng tiếc này, các cơ sở khi tiến hành kinh doanh online ngoài việc nghiên cứu thị trường, huy động vốn,… còn cần tìm hiểu pháp luật để xin cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho hoạt động của mình.

Trên đây là một số nội dung tư vấn về các loại giấy phép cơ sở kinh doanh bán hàng online cần chuẩn bị theo pháp luật và hình thức xử lý nếu vi phạm. ICT Law hân hạnh đồng hành cùng quý khách hàng trong giải quyết mọi vấn đề pháp lý. Nếu cần tư vấn cụ thể hơn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tận tình – nhanh chóng – hiệu quả nhất.

—————————————–
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT
📌Địa chỉ: 172A phố Yên Lãng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
📌Hotline: 091.26.23.203 – 098.365.9519
📌Email: support@ictlaw.vn
📌Website: tuvandangkykinhdoanh.net – ictlaw.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay